Cenová ponuka na brány

Kontaktné údaje
Garážová brána

Len v kazetovom prevedení.

Čistý otvor

(po omietke s dokončenou podlahou)

mm
mm
mm
mm

(bočnej steny)

mm

(bočnej steny)